Hồ Nghĩavừa mua Thành công tài khoản #9201 với giá 300,000vnđ, hoasum1231vừa mua Thành công tài khoản #9060 với giá 100,000vnđ, phuvừa mua Thành công tài khoản #9234 với giá 400,000vnđ, Ta Hung Anhvừa mua Thành công tài khoản #9045 với giá 100,000vnđ, Lê Qúy Trungvừa mua Thành công tài khoản #9072 với giá 100,000vnđ,